Loading...

این پستانک تماما از سیلیکون ساخته شده است که کاملا ماده ای بی ضرر برای کودک و فاقد هر گونه ماده مضر باشد.شکل نوک این پستانک به گونه ای طراحی شده که دقیقا مشابه دهان کودک باشد و طراحی سطح نوک پستانک از لیز خوردن و بیرون آمدن پستاک در هنگام استفاده توسط نوزاد جلوگیری می کند .این پستانک فاقد طعم و بو می باشد و هم خوانی ساختار این پستانک ها، با کام و ساختار دهانی نوزادان موجب گردیده که استفاده از این نوع پستانک برای نوزادان بسیار راحت باشد و در حین استفاده، فشاری به سقف دهان و لثه نوزاد وارد نگردد.