Loading...
اسپری دئودورانت زنانه آکوا روچاز بادی کر

اسپری دئودورانت زنانه آکوا روچاز بادی کر

35,000 تومان
اسپری دئودورانت آکوا روشاس (زنانه): : Bodycare
عطار : َMichel Almairac
گروه بویایی : گلهای دریایی
ترکیبی خاص از : گل رز,ترنج,سوسن,مشک,کهربا ,انبه
رایحه : خنک وشیرین
پیشنهاد مصرف : فصول بهار و تابستان