‌ به ۶ نفر برتر این بازی در روز بازی پرسپولیس و النصر جوایزی نفیس اهدا خواهد شد

اسامی ۶ نفر برتر این بازی
علی میرهندی 55244
1
نازنین زهرا جعفری 35392
2
متین زندیه 32064
3
رضا موسوی 27500
4
مرتضی لطفی 24540
5
Shervin Fh 21336
6
حبیب رحیمی 21244
7
فاضل شمولی 20312
8
آزاده یاقوت کار 17200
9
زهرا حریری 16384
10
فائزه ناظمی 15956
11
مينا محمدشريفى 14924
12
محمدرضا مومنی 13464
13
کسرا خاکی 12912
14
پردیس کشاورزی 12404
15